Treść strony

3 x P z młodzieżą. Performatywnie, partycypacyjnie, partnersko – formularz zgłoszeniowy

Limit miejsc został wyczerpany! W celu zapisów na listę rezerwową prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Projektów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, tel. 85 740 37 25, edukacja@pikpodlaskie.pl