Treść strony

Szkolenia

Podlaski Instytut Kultury organizuje cykliczne, odpłatne szkolenia z różnorodnej tematyki związanej z działalnością sektora kultury. Skierowane są zarówno do pracowników instytucji kultury, stowarzyszeń oraz osób indywidualnych. Odnoszą się do obszarów zarówno bezpośrednio związanych z zarządzaniem instytucją kultury, podnoszeniem kompetencji zawodowych jej kadry (jak np. zarządzanie projektami), ale też do metod skutecznej komunikacji w wystąpieniach publicznych, czy unikania wypalenia zawodowego. Każdorazowo trenerami są osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze kultury i organizacjach pozarządowych.

Rekrutacja rozpocznie się na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.pikpodlaskie.pl

Termin szkolenia oraz prowadzący może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

Najbliższe szkolenia:

Rozwój publiczności (audience development) 

Limit miejsc został wyczerpany.

termin: 23 czerwca

Wzrost uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym stanowi kluczowe wyzwanie dla otwartego i włączającego społeczeństwa europejskiego, a rozwój publiczności zależy od gotowości i umiejętności każdej organizacji do stawiania ludzi w centrum wszystkich swoich działań. Dodatkowym wyzwaniem jest wychowanie świadomego odbiorcy kultury, co nie jest możliwe bez zachęcenia młodych ludzi do udziału w proponowanych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. To podejście nabrało obecnie jeszcze większego znaczenia, ponieważ kolejne kryzysy zmuszają nas do zajęcia się w sposób systemowy rolą kultury w dynamicznie zmieniającym się świecie. W czasach niepewności i poczucia zagrożenia, kultura i podejmowane w jej obszarze działania, mogą umożliwić rozładowanie tego typu emocji. Dotarcie do różnych grup odbiorców niezależnie od ich wieku, płci czy profesji, staje się tu jednym z głównych zadań. Zachęcenie zróżnicowanej publiczności do czynnego udziału w proponowanej przez instytucje kultury ofercie jest zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym, co udowodnimy podczas warsztatów.

Czym w praktyce jest rozwój publiczności? Kim jest publiczność? Jak świadomie, strategicznie i holistycznie budować relacje pomiędzy instytucją kultury a społecznością, uwzględniając cele artystyczne, finansowe i społeczne organizacji? W jaki sposób badać potrzeby publiczności?

Podczas warsztatu porozmawiamy o wyzwaniach związanych z budowaniem relacji z publicznością, ale też nasze spotkanie będzie okazją do podzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Limit miejsc: 20 osób.

Prowadząca:


Magdalena Sadura – Menedżerka kultury, kulturoznawczyni, trenerka i facylitatorka. Specjalistka w zakresie komunikacji, koordynatorka i producentka międzynarodowych projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Ekspertka i konsultantka w obszarach budowania strategii komunikacji, networkingu, sprawnie działających zespołów i rozwoju publiczności. Trenerka rozwoju publiczności i członkini warszawskiej sieci ADESTE zrzeszającej praktyków i praktyczki AD. 

Obserwuje trendy zmian w kulturze, przede wszystkim te związane z demokratyzacją instytucji kultury oraz modelami nowoczesnych partnerstw na styku kultury i biznesu. Absolwentka studiów podyplomowych „Komunikacja Społeczna i Public Relations” oraz międzynarodowego szkolenia „Culture Management Programme”. Współpracowała między innymi z z Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, ESK Wrocław 2016, Kolektywem Badawczym, Fundacją Obserwatorium,  Fundacją Bęc Zmiana, Fundacją Avant Art Festival, Chórem Kobiet Marty Górnickiej, Warsaw Dance Department, Miastem Gdańsk oraz warszawskimi domami kultury.

Szkolenie zostanie zorganizowane w ramach programu „Kultura-Interwencje 2022”. Uczestnictwo w szkoleniu będzie bezpłatne. 

Współpraca z mediami w sektorze kultury (i nie tylko)

termin: informacja o terminie zostanie podana w późniejszym czasie

Jak zainteresować swoimi działaniami dziennikarzy, jak kształtować wizerunek swojej instytucji/organizacji w regionalnych oraz krajowych mediach? Na szkoleniu poznasz zasady wystąpień przed kamerą, reguły właściwego doboru informacji, formułowania wypowiedzi, prezentacji. Będzie też okazja do sprawdzenia siebie przed obiektywem i mikrofonem!

Prowadzący:

Mariusz Rytel – wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter w redakcji informacyjnej TVP 3 Białystok, właściciel agencji Studio Mariusz Rytel.

Zorganizowane szkolenia:

17.03.2022 – Komunikacja społeczna i wystąpienia publiczne – szkolenie
13.05.2022 – Amatorskie studio youtubera/podcastera – szkolenie