">
Jesteś na stronie: Historia Białegostoku
Treść strony

Historia Białegostoku

Historia Białegostoku

Dzieje miasta od epoki pierwszych osadników na tym terenie, poprzez okres, gdy miasto było siedzibą magnacką, a potem „Manchesterem Północy”, aż do czasów najnowszych prezentuje monografia „Historia Białegostoku”. Licząca prawie 700 stron książka, napisana przez białostockich historyków i wydana dzięki dotacji prezydenta Białegostoku, ukazała się w nakładzie 2 tys. egzemplarzy.

Tylko 700 egzemplarzy trafiło do sprzedaży, można je kupić w miejskich placówkach kultury i w księgarniach na terenie miasta. Reszta nakładu została przeznaczona na działania związane z promocją Białegostoku.

Jak powiedział PAP redaktor naukowy książki, prof. Adam Dobroński, monografia pokazuje, jak Białystok z siedziby magnackiej Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się stolicą województwa podlaskiego. Pokazuje też różne oblicza miasta: gdy w XIX i XX wieku rozwijał się tam przemysł włókienniczy, czy też jako miejsce intensywnego życia kulturalnego w czasach Klemensa Branickiego i w okresie międzywojennym.

Dobroński uważa, że jest to dobra lektura dla osób, które o Białymstoku nie słyszały, a także dla czytelników „bardziej dociekliwych”. Według niego, z monografii wyłania się obraz Białegostoku jako miasta pogranicza, gdzie od zawsze obok siebie żyli ludzie różnych narodowości, co na mieszkańcach wymuszało postawę otwartości. Dobroński uważa, że nadal cechuje ich gościnność i są świadomi tradycji wielu kultur i wyznań.