Podlaskie Sploty

Podlaskie Sploty

Pierwszy festiwal tkactwa, warsztaty, dokumentacja pracowni tkackich to główne działania Podlaskich Splotów, projektu realizowanego przez Podlaski Instytut Kultur w Białymstoku. 

To kolejny projekt poświęcony regionalnej tkaninie. W tym roku został dofinansowany w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podlaski Instytut Kultury kontynuuje działania zmierzające do zachowania i popularyzacji tkactwa, charakterystycznych dla naszego regionu wzorów i rzemiosła.

W tegorocznym programie znajdą się cztery warsztaty tkackie oraz Festiwal Tkactwa pod hasłem „Ofensywa splotów”. Trwa dokumentowanie prac tkaczek z województwa podlaskiego. W efekcie powstaną album i filmy z pracowni mieszczących się na szlaku „Kraina wątku i osnowy”.

Harmonogram projektu:

  1. Warsztat tkaniny wybieranej (tzw. perebory) 18–23 sierpnia 2020 r., prowadząca: Irena Ignaciuk.
  2. Warsztat tkaniny wielonicielnicowej, 24–29 sierpnia 2020 r., prowadzący: Jerzy Łupieński.
  3. I Festiwal Tkactwa – Ofensywa splotów, 29–30 sierpnia 2020 r.
  4. Warsztat sejpaku, 15–20 września 2020 r., prowadząca: Sabina Knoch.
  5. Warsztat tkaniny dwuosnowowej,  22–27 września 2020 r., prowadząca: Karolina Radulska.

Informacji o projekcie udziela Dział Sztuk Plastycznych PIK
galeria@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740 37 15

Regulamin

 
Projekt „Podlaskie sploty” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.