Kurs Choreografii i Kompozycji Tańca

Kurs Choreografii i Kompozycji Tańca

Zapraszamy wszystkich chętnych na Kurs Choreografii i Kompozycji Tańca. To praktyczne i teoretyczne wprowadzenie do poznania nowatorskich metod oraz narzędzi wykorzystywanych w tańcu.

Kurs adresowany jest do instruktorów wszystkich stylów tanecznych, tancerzy, nauczycieli, a także osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia choreografii i kompozycji oraz doświadczyć możliwości kreacji i improwizacji tanecznych.

Uczestnicy kursu zyskają możliwość podjęcia własnych prób tworzenia choreografii, kompozycji i układów tanecznych, a także aktywnego uczestnictwa w twórczych działaniach związanych z improwizacją ruchową. Nauczą się, jak swój pomysł na kompozycję taneczną zrealizować w praktyce.

Program kursu  obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Realizowany będzie w latach 2020–2021, w ramach dwóch semestrów, w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku. Harmonogram przewiduje 10 spotkań (zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dwudniowych zjazdów). Cena za cały kurs wynosi 3 000 zł; istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na raty. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia Kursu Choreografii i Kompozycji Tańca, z wyszczególnieniem liczby godzin i przedmiotów.

Zajęcia prowadzone będą pod okiem specjalistów z zakresu tańca, choreografów o wysokich kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych, aktorów i pracowników naukowych. Zostaną zrealizowane w formie warsztatowej, a w razie zaistniałej potrzeby – również online. Przedmioty na kursie dotyczą wiedzy ogólnej z zakresu tańca (jak np. analiza struktur choreograficznych), ale także praktycznych informacji m.in. o strategiach pedagogicznych związanych z choreografią czy prawach autorskich.

Rekrutacja będzie trwała od 1 września do 15 października 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia (do pobrania wkrótce)
  • uzasadnienie motywacji uczestnictwa w kursie
  • potwierdzenie kwalifikacji i osiągnięć tanecznych

Szczegółowych informacji o kursie udziela Dział Edukacji PIK, tel. 85 740 37 25, edukacja@pikpodlaskie.pl.