Treść strony

Teatr

Konsultacje teatralne.

  • Przesłuchanie przed egzaminami do szkoły teatralnej

LICZBA OSÓB:

  • Spotkania indywidualne

CZAS TRWANIA:

  • 1 – 1,5 godziny

KOSZT:

  • Koszt jednorazowego spotkania 150 zł / h w PIK;

INSTRUKTOR PROWADZĄCY KONSULTACJE:
Emilia Wyszkowska:
e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl,
szkolenia@pikpodlaskie.pl 
numer telefonu: 85 744 63 13