Treść strony

FOTOspółdzielnia

FOTOspółdzielnia

FOTOspółdzielnia – grupa działająca przy PIK-u od 5 lat. To pasjonaci fotografii, których cechuje: ogromna ciekawość, chęć ciągłego rozwoju, oraz niepohamowana potrzeba tworzenia. Opiekunem grupy z ramienia PIK jest Adam Ślefarski, a instruktorem Cezary Fabiszewski, fotografik białostocki. Grupa powstała w celu podnoszeniu wiedzy i umiejętności, rozmów o tworzeniu fotografii, a także z potrzeby wymiany doświadczeń. Członkowie FOTOspółdzielni pokazują swoją pasję, każdy z nich jest inny, co innego go interesuje, co innego cieszy, co innego kocha i to widać w ich twórczości.
FOTOspółdzielnia skupia około 15 osób.

Spotkania w PIKu, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od 17.00 do 20.00.

KONTAKT:
Adam Ślefarski

szkolenia@pikpodlaskie.pl 

a.slefarski@pikpodlaskie.pl 

Numer telefonu: 85 740 37 15