Edukacja

Jednym z obszarów działalności Podlaskiego Instytutu Kultury jest edukacja obejmująca przede wszystkim obszary: kulturalny, intelektualny, artystyczny, społeczny, obywatelski, ekologiczny, z uwzględnieniem edukacji kulturowej i międzykulturowej. Aktualna oferta edukacyjna dla kadr kultury to m.in. Podyplomowe Studia „Menedżer Kultury”, czyli zajęcia, które uczą, jak w nowoczesny i skuteczny sposób zarządzać instytucją kultury, Podlaskie Forum Kultury, a więc platforma integracji, wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów. Kursy Instruktorskie  kształcące instruktorów zajmujących się amatorskim ruchem artystycznym oraz Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej – zajęcia przygotowujące do zawodu arteterapeuty, nauka terapii poprzez kontakt ze sztuką – tańcem, muzyką, plastyką, dramą, teatrem, rękodziełem artystycznym, literaturą.